In transitie

in transitie

kijk eens anders naar de braakliggende grond

Afscheid en ontmoeting

Om veranderingen bewust te laten verlopen, is een pas op de plaats nodig. Stilstaan bij wat er is aan emoties en gevoelens om weer vooruit te kunnen gaan. Als je emoties en gevoelens negeert, leven ze een eigen leven wat je het gevoel kunt geven dat je niet meer achter het stuur zit.

Onwennige gevoelens horen vaak bij veranderingen, dus ook bij positieve veranderingen zoals het afronden van een studie, trouwen of het krijgen van een kind. Je kunt verwachten dat je heel blij zal zijn maar merkt dat de blijheid uitblijft. De omgeving heeft ook dergelijke verwachtingen wat je nog meer aan jezelf kan doen twijfelen. Deze verwachtingen en oordelen over hoe “het”, lees “jij”, moet zijn, leiden dan af van je werkelijke gevoelens en behoeftes. Soms leidt dit zelfs tot de afwijzing van wie je in essentie bent.

Verblijven in braakliggende grond op weg naar nieuwe mogelijkheden

Onwennig gevoelens kunnen eenzaamheid, of sombere gevoelens zijn en ook angst voor de toekomst. Omdat het hebben van kennis een vereerde verschijning is in deze maatschappij, wordt er weinig tot geen aandacht geschonken aan het “niet weten” dat inherent is aan veranderingen. Het niet weten hoe of wat, de leegte of het liminale gebied is een belangrijk onderdeel van transitie en kan een plaats van ongekende creativiteit openbaren als je er aandacht aan schenkt.

Je kunt erachter komen dat je gevoelens en emoties lang niet zo gek zijn…

Met Gestalt begeleiding kan je de tijd nemen om jouw situatie in kaart te brengen. Je kunt inzicht in de betekenis van je gevoelens krijgen en je (nieuwe) behoeftes ontdekken. Meestal kom je erachter dat je gevoelens en emoties lang niet zo gek zijn in de nieuwe situatie. Dit geeft je vaak meer (adem)ruimte waardoor je ook meer rust en zelf-acceptatie ervaart en je nieuwe mogelijkheden kunt exploreren en ontdekken. Je kunt er vooral achter komen wat voor jou het beste is in je nieuwe situatie. Soms kan het vertellen van je verhaal al een opluchting zijn.

Je kunt ook oude situaties afronden in het heden!

Als dergelijke situaties in het verleden zijn voorgekomen, en je merkt dat ze je leven nog beïnvloeden, kan ik je ondersteuning bieden om deze in het heden alsnog af te ronden.

Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan je bellen: 0657346599, of emailen: info@consciouschoice.art